Axudas destinadas a accións de fometo da prevención de riscos laborais

A Consellería de traballo e benestar ten convocado unhas axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais en Galicia (formación, estudios e traballos técnicos, accións de difusió…). O prazo de presentación remata o 15 de Xuño de 2013. Os beneficiarios desta axuda serán as asociación patronais, as Fundacións sectoriais paritarias para a promoción da prevención da seguridade, as Organizacións sindicais, as asociación empresariais de ámbito galego e as asociacións empresariais de traballadores autónomos.